جدیدترین مطالب و اخبار مربوط به خودروها

عنوان قیمت تازه محصولات شرکت سایپا - دی 97 | اخبار خودرو

به سایت ما خوش آمدید
دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷

شرکت سایپا افزایش ۳۰ درصدی را بر قیمت انواع خودروهای خود اعمال کرد.

درون پی صدور مجوز افزایش قیمت انواع خودروها توسط دولت، لیست تازه قیمت انواع محصولات سایپا عنوان شد. براساس این لیست افزایش قیمت ها درون محصولات سایپا از ۳۰ تا ۸۷ درصد انتخاب شده هست.

درون ادامه جزئیات تغییرات قیمتی انواع محصولات سایپا را مشاهده می کنید:

57zk6popi…jpg