رامک‌خودرو به دستور سازمان حمایت عمل نکرد

با وجود اینکه رییس سازمان حمایت ۴۵ روز پیش عنوان کرد که مشتریان رامک‌خودرو که درون گذشته تکمیل وجه کرده‌اند، ازبرای دریافت خودروی خود نباید وجه دیگری تحت عنوان مابه‌التفاوت پرداخت کنند؛ همچنان این شرکت بر نظر خود مبنی بر دریافت مابه‌التفاوت پافشاری کرده و از مشتریان طلب وجه می‌کند.

اواخر تیرماه سال جاری پس از چندین دفعه پیگیری از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درون رابطه با اینکه شرکت رامک‌خودرو شرط تحویل خودروهای ثبت‌نامی با قرارداد قیمت قطعی مشتریان خود را دریافت وجه مابه‌التفاوت کرده هست؛ رییس این سازمان تاکید کرد:” با توجه به اینکه این مشتریان تکمیل وجه‌ کرده‌اند، مانند کسانی هستند که قرارداد قطعی داشته و باید بدون پرداخت مبلغ اضافی، خودروی خود را دریافت کنند”.

ولی با این وجود با گذشت بیش از ۴۵ روز از عنوان نظر قطعی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درون این زمینه، جدیدترین اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که شرکت رامک خودرو به نظرات سازمان حمایت توجه نکرده و به گفته مشتریان، این شرکت همچنان ازبرای تحویل خودروی مشتریان، طلب وجه مابه‌التفاوت می‌کند.

درون این رابطه روز شنبه ۱۶ شهریور ماه یکی از این مشتریان رامک‌خودرو درون تماس گفت: شرکت رامک خودرو همچنان از ما طلب مابه‌التفاوت ازبرای تحویل خودرو می‌کند. مشتریانی که حاضر به پرداخت مبلغ مازاد نسبت به رقم قید شده درون قرارداد نشده‌اند، یک طرفه قرارداد آنها را فسخ کرده و حتی به تعدادی از مشتریان نیز عنوان کرده چنانچه مبلغ مازاد را پرداخت نکنند، دیگر سود مشارکت قید شده درون قرارداد به آنها تعلق نخواهد گرفت.

این موضوع از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد خودروسازان و واردکنندگان خودرو پیگیری می شود.

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *